Anbar Asya

Batı Asya Pazarı

BATı ASYA PAZARı

Orta Doğu Pazarına Genel Bakış

Avrasya'nın kalbi olan Orta Doğu, jeostratejik olarak uluslararası toplumun büyük bir kısmı üzerinde kara, demiryolu ve hava geçiş noktasıdır. Bu geniş bölge, geçmişte Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Burma'yı da içeren Güney Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini içermektedir. Basra Körfezi ülkelerinin tamamında ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde çelik tüketimi, inşaat sektörünün bu büyümeyi desteklemesiyle son yıllarda keskin bir şekilde arttı. Orta Doğu ekonomilerinin çoğunun petrole dayalı ekonomiler olduğu ve cari maliyetleri karşılamak için cari gelirleri kullandığı göz önüne alındığında.

Petrol dışı ihracatın, bölgenin geleceğini güvence altına almak için kapsamlı büyüme modelinin daha da geliştirilmesinde hayati bir rol oynaması bekleniyor. Üç ülke, Suudi Arabistan, Mısır ve Fas, turist çekmede bölgedeki Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Uzun bir süre, Dubai Menkul Kıymetler Borsası (DME) Batı Asya'daki tek fiyat piyasasıydı.

Ortadoğu neden önemlidir?

Avrasya'nın kalbi olan Orta Doğu, jeostratejik olarak uluslararası toplumun büyük bir kısmı üzerinde kara, demiryolu ve hava geçiş noktasıdır
Avrasya'nın kalbi olan Orta Doğu, jeostratejik olarak uluslararası toplumun büyük bir kısmı üzerinde kara, demiryolu ve hava geçiş noktasıdır

Avrasya'nın kalbi olan Orta Doğu, jeostratejik olarak uluslararası toplumun büyük bir kısmı üzerinde kara, demiryolu ve hava geçiş noktasıdır. Orta Doğu, üç kıta arasındaki bağlantı halkasıdır: Afrika, Asya ve Avrupa. Ortadoğu'nun önemli coğrafi konumunun yanı sıra, uluslararası karayollarının bölgede yaygın olarak bulunması, uluslararası güçlerin bölgeye hakim olma hırsının artmasına yol açmıştır. Türkiye'de Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları, Mısır'da Süveyş Kanalı, İran'da Hürmüz Boğazı, Yemen'de Babü'l Mendeb, Basra Körfezi, Aden Körfezi vb. bu bölgenin stratejik öneminin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Geçen yüzyıldaki tarihsel gelişmelere bakıldığında, dünya güçlerinin bu bölgedeki nüfuzlarını genişletmek için defalarca hakim olmaya çalıştıkları görülüyor. 

Rusların deniz arayışları ve Türkiye'nin hayati boğazlarını kontrol etmesi, Orta Doğu'daki İngiliz sömürgeciliği, Şamat bölgesindeki Fransız etkisi ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Orta Doğu'daki varlığı her zaman bölgesel istikrarsızlığa yol açmıştır. Avrasya'nın kalbi olan Orta Doğu, jeostratejik olarak uluslararası toplumun büyük bir kısmı üzerinde kara, demiryolu ve hava geçiş noktasıdır. Bu bölge, stratejik boyutlarına ek olarak Hindistan ve Doğu Asya ile Avrupa ve Afrika arasındaki hava ve kara geçişinin geçiş noktası olarak değerlendirilmektedir.

Ortadoğu neden önemlidir?, Daha fazla oku ...

Batı Asya Pazarı

İthalat ve ihracat siparişlerinizi bu listeye ekleyin

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

ticaret yapmak istiyorsanız , lütfen Anbar Asia'ya katılın. Siparişiniz burada gösterilecek, böylece tüccarlar seninle iletişime geçmek

Batı Asya ülkelerinin ekonomik önemi

Bu geniş bölge, geçmişte Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Burma'yı da içeren Güney Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini içermektedir
Bu geniş bölge, geçmişte Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Burma'yı da içeren Güney Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini içermektedir

Bu geniş bölge, geçmişte Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Burma'yı da içeren Güney Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini içermektedir. Ortadoğu ülkelerinin dünyanın petrol ve gaz zengini bölgelerindeki konumu, enerji arzı açısından önemi çok önemlidir. Dünyanın enerjisinin merkezi olan bu Asya bölgesi, yirminci yüzyıl boyunca iki kat popüler olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana dünya ekonomisindeki önemi nedeniyle büyük güçler için önemi giderek artmış ve onları bölgedeki gelişmelere katılmak ve etkilemek için çeşitli yollar kullanmaya zorlamıştır.

Bazı Orta Doğu ülkeleri, tarımsal ürünlerin üretimi ve ihracatı için önemli bölgelerdir. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, modern tarım yöntemleri ve teknolojileri kullanarak önemli miktarda gıda üretirler ve dünya pazarlarında rekabetçi konumdadırlar. Bu genel bölgenin orta kısmı eskiden Yakın Doğu olarak adlandırılıyordu. Doğu'yu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar Avrupa'ya en yakın bölge olan "Yakın Doğu" ve Orta Doğu olmak üzere üç bölgeye ayırma eğiliminde olan bazı modern Batılı coğrafyacılar ve tarihçiler tarafından bölgeye verilen isim. Basra Körfezi'nden güneydoğuya. Asya, Pasifik'in kıyı bölgelerine atıfta bulunan "Uzak Doğu" yu gerdi ve böldü.

Batı Asya ülkelerinin ekonomik önemi, Daha fazla oku ...

Orta doğu endüstrisi

Basra Körfezi ülkelerinin tamamında ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde çelik tüketimi, inşaat sektörünün bu büyümeyi desteklemesiyle son yıllarda keskin bir şekilde arttı
Basra Körfezi ülkelerinin tamamında ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde çelik tüketimi, inşaat sektörünün bu büyümeyi desteklemesiyle son yıllarda keskin bir şekilde arttı

Orta Doğu'daki bazı ülkeler, zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Bu kaynaklar, enerji sektöründe büyük bir endüstriyel tabanın oluşmasına yol açmıştır. Ancak, kaynak fakirliği olan ülkelerde sanayileşme süreci daha zor olabilir. Bu ülkeler, kaynaklarına dayalı endüstrileri çeşitlendirmek ve diğer sektörlere yatırım yapmak için çaba göstermelidir. Sanayileşme için nitelikli işgücüne ihtiyaç vardır. Eğitim seviyesi yüksek, teknik becerilere sahip işgücü, yeni endüstrilerin oluşmasına ve büyümesine katkıda bulunur. Orta Doğu ülkeleri, eğitim sistemlerini geliştirerek ve beceri tabanını genişleterek sanayileşme olasılığını artırabilirler. İleri ülkeler, Ar-Ge'ye yatırım yaparak ve teknoloji transferi sağlayarak sanayileşme sürecini hızlandırabilirler. Orta Doğu ülkeleri, teknoloji transferi ve Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yaparak kendi sanayi sektörlerini geliştirebilir ve yenilikçi endüstrilere odaklanabilir.

İleri bir sanayi için gelişmiş altyapı ve lojistik sistemleri önemlidir. Yüksek hızlı internet erişimi, enerji altyapısı, ulaşım ağı ve lojistik tesisleri, sanayi sektörünün büyümesini destekler. Orta Doğu ülkeleri, altyapı geliştirmeleri ve lojistik ağlarını güçlendirerek sanayileşme olasılığını artırabilirler. Sanayileşme, ekonomik çeşitlilik ve diversifikasyon ile yakından ilişkilidir. Bir ülke, sadece tek bir sektöre dayalı bir ekonomiye sahipse, dış ekonomik şoklara karşı daha hassas olabilir. Orta Doğu ülkeleri, ekonomik çeşitlilik sağlayarak ve farklı sektörlere yatırım yaparak sanayileşme olasılığını artırabilirler.

orta doğu endüstrisi, Daha fazla oku ...

Orta Doğu ve petrole bağımlı ekonomi

Orta Doğu ekonomilerinin çoğunun petrole dayalı ekonomiler olduğu ve cari maliyetleri karşılamak için cari gelirleri kullandığı göz önüne alındığında
Orta Doğu ekonomilerinin çoğunun petrole dayalı ekonomiler olduğu ve cari maliyetleri karşılamak için cari gelirleri kullandığı göz önüne alındığında

Orta Doğu ekonomilerinin çoğunun petrole dayalı ekonomiler olduğu ve cari maliyetleri karşılamak için cari gelirleri kullandığı göz önüne alındığında. 2021 yılında ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması ve talebin yeniden canlanmasının ardından bu ülkelerde petrol dışı sektörün canlanması ancak dünyada petrol üretimi ve talebindeki büyümenin çok zayıf olması bekleniyor.  Elbette çoğu Ortadoğu ekonomisinin petrole dayalı ekonomiler olduğu ve cari gelirleri cari maliyetleri karşılamak için kullandığı düşünülürse, petrol fiyatlarının yükseltilmemesi ekonominin tam anlamıyla toparlanmasını engelleyecektir.

Yeni Dünya Bankası görünümüne göre bölgenin petrol ihraç eden ülkeleri 2021'de yüzde 1,8 ekonomik büyüme görecek. Petrol talebinde normalleşme, OPEC Plus üretimini kısma anlaşmasının 2021'de sona ermesi ve seyahat ve karantinanın kademeli olarak kaldırılması Bölgedeki kısıtlamalar bu ülkelerin ekonomik büyümelerinde en önemli etken olacaktır. Bu arada Suudi Arabistan'ın ekonomik büyümesinin, büyük ulusal yatırım projelerinin geri dönüşü, artan talep ve artan KDV ile önümüzdeki mali yılda %2'ye ulaşması bekleniyor.

Orta Doğu ve petrole bağımlı ekonomi, Daha fazla oku ...

Orta Doğu'nun petrolden bağımsız ekonomisi

Petrol dışı ihracatın, bölgenin geleceğini güvence altına almak için kapsamlı büyüme modelinin daha da geliştirilmesinde hayati bir rol oynaması bekleniyor
Petrol dışı ihracatın, bölgenin geleceğini güvence altına almak için kapsamlı büyüme modelinin daha da geliştirilmesinde hayati bir rol oynaması bekleniyor

Petrol dışı ihracatın, bölgenin geleceğini güvence altına almak için kapsamlı büyüme modelinin daha da geliştirilmesinde hayati bir rol oynaması bekleniyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, hükümetlerin odak noktası petrolden bağımsız endüstriyel faaliyetlere kayıyor ve ham petrolden bağımsız işletmelere uzun vadeli bağımlılık giderek azalıyor. Şu anda, petrol dışı mal ve hizmetler Ortadoğu ekonomisinde diğer bölgelere kıyasla çok küçük bir rol oynamaktadır. Ancak petrol dışı ihracatın, bölgenin geleceğini güvence altına alacak kapsamlı büyüme modelinin daha da geliştirilmesinde hayati bir rol oynaması bekleniyor. Orta vadede Orta Doğu'da elektronik, otomobil, plastik ve tarım gibi sektörlerin sağlıklı bir hızla büyümesi bekleniyor. Bu da bölgedeki endüstriyel ambalaj pazarını büyütecektir.

Orta Doğu ülkeleri, petrole bağımlı ekonomilerini çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme modellerine geçmeye yönelik adımlar atmaktadır. Bu, bölgenin ekonomik direncini artırabilir, istihdam fırsatlarını çeşitlendirebilir ve gelecekteki ekonomik istikrara katkıda bulunabilir. Ancak, petrolden bağımsız bir ekonomiye geçiş, uzun vadeli bir süreç gerektirebilir ve çeşitli faktörlerin etkisiyle gerçekleşecektir.

Orta Doğu'nun petrolden bağımsız ekonomisi, Daha fazla oku ...

Batı Asya turizm endüstrisinin seviyesi nedir?

Üç ülke, Suudi Arabistan, Mısır ve Fas, turist çekmede bölgedeki Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı
Üç ülke, Suudi Arabistan, Mısır ve Fas, turist çekmede bölgedeki Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı

Orta Doğu, binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel mirasıyla tanınır. Bölgede yer alan antik şehirler, tarihi kalıntılar, camiler, kiliseler, sinagoglar ve diğer dini ve kültürel yapılar turistler için büyük bir cazibe merkezidir. Orta Doğu, çeşitli doğal güzelliklere ev sahipliği yapar. Sahil şeritleri, plajlar, mercan kayalıkları, çöller, vahalar, dağlar ve doğal parklar gibi birçok turistik mekanı bulunur. Bu alanlar, doğa severler ve macera arayan turistler için ilgi çekici bir destinasyon haline gelir. Orta Doğu, İslam'ın kutsal yerlerine ev sahipliği yapmasıyla dini turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Mekke, Medine, Kudüs ve diğer dini merkezler, milyonlarca Müslüman'ın hac veya umre ziyaretleri için her yıl ziyaret ettiği yerlerdir. Aynı zamanda, diğer dinlerin kutsal yerleri de bölgede bulunur ve dini turizme katkıda bulunur.

Orta Doğu, dünya çapında lüks oteller, tatil köyleri ve tesislerin bulunduğu bir bölgedir. Dubai, Abu Dabi, Doha ve Riyad gibi şehirler, yüksek kaliteli konaklama, restoranlar, alışveriş merkezleri ve eğlence seçenekleri sunarak lüks turistlere hitap eder. Orta Doğu mutfağı, özgün lezzetleri ve çeşitli tatlarıyla ünlüdür. Humus, kebap, falafel, tabbuleh, baklava ve diğer Orta Doğu lezzetleri, turistlerin damak tadına hitap eder. Bölge, yemek turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Orta Doğu, alışveriş merkezleri ve pazarlarıyla ünlüdür. Dubai, Abu Dabi ve Doha gibi şehirlerdeki lüks alışveriş merkezleri, dünyanın dört bir yanından turistleri çeker. Aynı zamanda, geleneksel pazarlar ve çarşılar da turistler için benzersiz bir alışveriş deneyimi sunar.

Batı Asya turizm endüstrisinin seviyesi nedir?, Daha fazla oku ...

Batı Asya Ekonomisi

Batı Asya ve Orta Doğu ekonomi ve sanayi bilgileri. Batı Asya Hakkında Pazarlama Sorularınızı Sorun Orta Doğu Pazarı

Orta Doğu ve Batı Asya Ticaret Borsaları

Uzun bir süre, Dubai Menkul Kıymetler Borsası (DME) Batı Asya'daki tek fiyat piyasasıydı
Uzun bir süre, Dubai Menkul Kıymetler Borsası (DME) Batı Asya'daki tek fiyat piyasasıydı

Uzun bir süre, Dubai Menkul Kıymetler Borsası (DME) Batı Asya'daki tek fiyat piyasasıydı. 22 büyük emtia vadeli işlem borsasından 10'u Asya'da yer almakta olup, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde Güney Afrika Vadeli İşlemler Borsası, Johannesburg Borsası ve Brezilya Emtia ve Vadeli İşlemler Borsası gibi örnekler bulunmaktadır. Emtia borsası, birden çok satıcı ve alıcının, borsanın kural ve prosedürlerine dayalı olarak ilgili emtia sözleşmelerinin ticaretini yaptığı bir pazardır. 

Türkiye'de ilk borsa MS 200'lü yılların sonlarında Roma imparatoru Diolletianus'un emriyle Kutya bölgesinin kuşatması altında çavdarda kurulmuştur. Aizanoi adındaki bu modern olmayan ve tamamen geleneksel çarşı o zamanlar buğday çarşısı olarak kullanılıyordu ve fiyatlar buranın taşlarına kazınıyordu ancak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşu 1926 yılına kadar uzanıyor. altın borsası ile uzun vadeli ve vadeli işlem borsası faaliyetlerine devam etmiştir. Bu pazar artık siber uzayda mevcuttur ve kolayca üye olabilirsiniz.

Orta Doğu ve Batı Asya Ticaret Borsaları, Daha fazla oku ...
Bu makalenin başkaları için yararlı olduğunu düşünüyorsanız, sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşın!
geri bildirimler
Bu yardımcı oldu mu?
Yorum Yap
Still have a question?
Get fast answers from asian traders who know.